Sant Eudald, patrono de RipollSant Eudald (San Eudaldo) es el patrono de Ripoll.
Sus reliquias se veneran desde el año 978.
La festividad de Sant Eudald se celebra el 11 de mayo.

Antigua iglesia de Sant Eudald hoy ya desaparecida. El edificio ocupaba la actual plaza de Sant Eudald en el centro de la villa.

Interior de la antigua iglesia de Sant Eudald hoy ya desaparecida.


Los Eudald que he conocido
 • Eudald Alabau, el artista
 • Eudald Batlle
 • Eudald Blanch, amigo mí de la carretera de Ribes
 • Eudalda Bosch, conocida por mis padres
 • Eudald Brugulat
 • Eudald Camps, concejal socialista en el ayuntamiento
 • Eudald Canals
 • Eudald Capdevila
 • Eudald Carbonell, el arqueologo de Atapuerca
 • Eudald Casabella i Formatjé, de Mataró
 • Eudald Casadesus, alcalde de Ripoll
 • Eudald Casas, de la Solana del Ter
 • Eudald Colomer
 • Eudald Costa Perez, amigo de mi hermano
 • Eudald Domenech, un ripollés que creo Servicom y ahora edita Telepolis
 • Eudald Escriu, amigo de mi hermano
 • Eudald Fajula, del Instituto (ICS). Lo conozco desde mi epoca de boy-scout
 • Eudald Fajula Rovira.
 • Eudald Formatjé i Clos, alcalde y hotelero de Viladrau.
 • Eudald Graells, el estudioso del museu
 • Eudald Jorda Torrents, cliente mio de Sabadell con padres de origen ripollés
 • Eudald Juvany Orte, de Calldetenes nacido a finales de 1999.
 • Eudald Magnet Saus, mi amigo de juventut
 • Eudald Maideu, mi pediatra en los años 60
 • Eudalina Maideu, de la Imprenta Maideu
 • Eudald Ordeix, amigo de mi hermano
 • Eudald Pellicer, de la carretera de Ribes
 • Eudald Ribas
 • Eudald Serra, de cal Gat
 • Eudald Soler Riu, mi hermano
 • Eudald Vi¤as, amigo de mi sobrina, Nuria Salvans
 • Eudald Parramon, musico i barbero

 • Gozos de alabanza al del glorioso màrtir SANT EUDALD, Prevere
  Patrono de Ripoll  Puix sou d'aquest poble
  devotament invocat :

  Sant Eudald, o màrtir noble,
  sigueu-nos sempre advocat.


  Per la voluntat divina
  naixéreu a Lombardia
  eixint de la idolatria
  com la rosa de l'espina
  quan Pancraç en una cova
  tot caçant haveu trobat:

  Sant Eudald, o màrtir noble,
  sigueu-nos sempre advocat.


  Deixáreu la llar paterna
  per seguir el Redemptor
  i és aquell Sant Companyó
  qui us ampara i qui us governa;
  vint anys penitència heroica
  feu amb ell en soletat:

  Sant Eudald, o màrtir noble,
  sigueu-nos sempre advocat.


  A Tolosa volgué un dia
  mostrar Déu, ésser vós un Sant
  ple de vida un nin tornant
  quan només ossos tenia;
  Per excelsa virtud vostra
  sacerdot sou ordenat:

  Sant Eudald, o màrtir noble,
  sigueu-nos sempre advocat.


  L'alta vida que portàveu
  dolça flaire anà espargint,
  mes, humil, d'honors fugint,
  prop d'Urgell us traslladaveu;
  de Sant Sadurní la testa
  a l'Andorra haveu portat:

  Sant Eudald, o màrtir noble,
  sigueu-nos sempre advocat.
  De Roma en peregrinatge
  quan torneu obedient
  per avís de Déu clement
  vers les Gal.lies fent viatge,
  una font miraculosa
  vostra set ha mitigat:

  Sant Eudald, o màrtir noble,
  sigueu-nos sempre advocat.


  En nom de Déu llibertareu
  a quinze endemoniats
  molts cristians enganyats
  de l'hetergia sal…reu,
  predicant a totes hores
  de Crist la Divinitat:

  Sant Eudald, o màrtir noble,
  sigueu-nos sempre advocat.


  Al próxim d'amargues penes
  consol…veu piament
  bo i trencant el penitent
  del pecat les vils cadenes;
  grans miracles aureolen
  tot el vostre apostolat:

  Sant Eudald, o màrtir noble,
  sigueu-nos sempre advocat.


  Us don… mortal tortura
  l'heretgia amb odi foll;
  anys després d'Ax a Ripoll
  sou portat per gran ventura;
  i en sa història gloriosa
  lloc d'honor us ha donat:

  Sant Eudald, o màrtir noble,
  sigueu-nos sempre advocat.


  Aigua pura i benfactora
  als prats i camps envieu
  la salut prest retorneu
  al malalt qui amb fe us implora;
  per vós fou el nostre poble
  de pesta i fam resguardat:

  Sant Eudald, o màrtir noble,
  sigueu-nos sempre advocat.


  Per Patró va proclamar-vos
  aquesta Vila Comtal
  com tribut d'amor cabdal
  bella esglesia va ofrenar-vos;
  dintre una arca molt preciosa
  vostre cos és venerat:

  Sant Eudald, o màrtir noble,
  sigueu-nos sempre advocat.


  Reclamant-nos les casades
  en els llurs més vius dolors,
  tot sovint reben socors
  i amb llurs fills són deslliurades,
  agraides us presenten
  el fillet que han infantat:

  Sant Eudald, o màrtir noble,
  sigueu-nos sempre advocat.


  Per vós reben cecs la vista,
  els muts troben el parlar,
  els coixos el caminar,
  i alegria la gent trista;
  sou ajut del qui us invoca
  en tota necessitat:

  Sant Eudald, o màrtir noble,
  sigueu-nos sempre advocat.


  Puix sou en el cel immoble,
  eternament coronat:.


  Sant Eudald, o màrtir noble,
  sigueu-nos sempre advocat.